Röstinspelning / Voiceovers

Johan Lindqvist är SPIKER AB. Under 20 är har Johan levererat inläsningar till många producenter över hela världen. Det handlar om reklam, information, utbildning och andra typer av innehåll.
Här kan du välja att lyssna på olika typer av innehåll. (Sidan är under uppbyggnad).

• Genrellt röstprov. Här får du ett snabbt klipp med flera olika röst i samma ljudfil.

• Teknisk EDU. Flera av SPIKER.SEs kunder producerar olika typer av utbildningsmtrl. Innehållet är ofta mycket tekniskt och avancerat. Det är säljutbildningar, information om nyheter för personal inom sälj och verkstad. Beställarna finns över hela världen. HongKong, Berlin, Madrid, New York och Los Angeles. Det gemensamma är att de beställer högkvalitativa svenska inläsningar med Johan Lindqvist

Kommentera