Om SPIKER AB

Spiker aktiebolag bildades november 2008. Sedan 1999 har verksamheten drivits i SPIKER Johan Lindqvist enskild firma. ”Spiker” är ett varumärkesskyddat fantasinamn på det engelska ordet speaker, vilket betyder talare eller högtalare.

Johan Lindqvist

Sedan starten har olika typer av inläsningar varit den huvudsakliga verksamheten. Men varefter kalenderbladen rivits har verksamheten breddats. Idag innefattas även videoproduktion och olika typer flygfotografering.

Johan Lindqvist är ägare av företaget. Johan har under många år livnärt sig på att spela in olika typer av inläsningar för t.ex. reklam och information. Programledar-, moderator- och konferenciertjänster. Skådespeleri och underhållning. I grunden är Johan projektledare och officer. Två olika funktioner som påminner om varandra och som hela tiden underlättar det ”vanliga” arbetet med problemlösning och framåtanda.

Avslutar med en länk till en bra sida där du kan lära dig mer om stresshantering, mindfulness och mindmove. http://www.gorbra.se/

Kommentera