RPA-flygning

SPIKER AB och Rotoview.se flyger ortofotofotografering.

RPA-landing Långviken

RPA-landing Långviken. Foto: Johan Lindqvist

Nästan 100 hektar flygfotograferades, uppdelat på 3 flygfotoset, i skogarna i närheten av Långviksmon. Varje flygset var 1000m långt och 400m brett. Resultatet kommer snart att publiceras. Läs mer på Rotoview.se

This entry was posted in Röstbloggen. Bookmark the permalink.