Redan mars månad 2014

Swescan

Spiker AB har haft ett fulltecknat år. 2013 ägnades åt egna varumärket Rotoview.se och flera olika UAVaktiviteter.

Januari 2014 innehöll radioproduktion åt Sveriges Radio P4 Värmland. Vi i femman producerades för 10e gången.

Kort därefter jobbade Johan Lindqvist som musikproducent och speaker på Rally Sweden.

Parallellt med detta startade Spiker AB, tillsammans med två andra företag, ett nytt aktiebolag inom UAVtekniken. Swescan!
Med den manövern är Swescan störst i Sverige på UAVburen inmätning med kontor i Umeå, Karlstad och Helsingborg.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.